Projekt Sami strona główna

Projekt SAMI

Projekt SAMI to kampania promocyjna realizowana na rzecz 1% przez Darłowskie Centrum Wolontariatu. Głównymi założeniami akcji było stworzenie przekazu ukazującego pierwotne cele idei wolontariatu, czyli dobrowolną i bezpłatną  a jednocześnie świadomą chęć pracy na rzecz innych lub całego społeczeństwa.  Projekt miał także przedstawić istniejące zasoby ilościowe wolontariatu działającego w niewielkim, nadbałtyckim miasteczku – Darłowie. Miał zobrazować, że bez względu na wiek każdy może pomagać i dzielić się dobrem a działania podejmowane wspólnie mogą odnieść sukces przynosząc wspólne korzyści.

Darłowski wolontariat podejmował się wielu akcji charytatywnych połączonych z dobrą zabawą, podczas których odbywały się publiczne zbiórki pieniędzy przekazywane następnie na szczytny cel. Przykładem może tu być: akcja pn.: SOS dla Haitii (2010), Pomoc dla Bengalu (2012), akcje pomocy na rzecz chorych – podopiecznych DCW, czy Darłowska Laponia Świętego Mikołaja – realizowana od trzech lat, z rosnącym sukcesem.

Kampania Projekt Sami – skupia się na promocji idei przekazywania 1% podatku na rzecz Darłowskiego Centrum Wolontariatu poprzez wypełnianie druku PIT. Jest to prosty gest urzeczywistniający ideę dzielenia się z innymi. Prosty – gdyż każdego stać na ten "mały gest" , który nic nie kosztuje a wielki i szlachetny bo fundament finansowy może zapewnić dalsze niesienie pomocy, tym którzy jej potrzebują.

Na co przekazywane są środki pozyskane z 1%?

 • na wsparcie działań lokalnych,
 • na stypendia dla wolontariuszy pochodzących z rodzin niezamożnych,
 • dla dzieci mieszkających obok nas, które dotknęła choroba,
 • oraz na działalność wolontariuszy w naszym regionie.

Projekt SAMI – założenia.

Projekt zakładał wyprodukowanie 3,5 minutowego teledysku ukazującego zasoby ilościowe darłowskiego wolontariatu, obrazującego radość z podejmowanych wspólnie działań, chęć współpracy na rzecz szczytnych celów, zaangażowanie różnych środowisk  oraz umiejętność "zarażania" uśmiechem i oraz wolą dawania i dzielenia się dobrem z innymi. W ten sposób pragnęliśmy przekonać odbiorców naszego przekazu, że warto pomagać i pomnażać dobro a ewentualnie przekazany nam 1% podatku pozwala anonimowo poczuć się darczyńcy jednym z nas.

Projekt SAMI – autorzy.

Autorami Projektu SAMI są: Magdalena Burduk i Dorota Kuriata.

Pomysłodawcą Projektu SAMI oraz jednym z głównych jego organizatorów i realizatorów jest Magdalena Burduk. Od wielu lat zaangażowana społecznie i emocjonalnie związana z Darłowskim Centrum Wolontariatu. To ona w 2008 roku opracowała pierwszą strategię promocji dla DCW, w której m.in. wykreowała imprezę o nazwie Darłowska Laponia Świętego Mikołaja, która dziś jednoznacznie utożsamiana jest z Darłowskim Centrum Wolontariatu. W jej głowie zrodził się pomysł na teledysk. Opisała go, wyznaczyła cele i zadania do realizacji i wdrożyła go w życie.

Dorota Kuriata – prezes Darłowskiego Centrum Wolontariatu z funkcji a co najważniejsze z powołania. Upór w dążeniu do realizacji wszystkiego co można zrealizować, chęć działania na rzecz innych  oraz czerpanie satysfakcji z dawania chyba najlepiej opisuje człowieka zawsze pomocnego innym. Za to, w 2011 roku została uhonorowana Laurem Starosty Powiatu Sławieńskiego. Czujność, ogromne doświadczenie, wiedza i trzymanie ręki na pulsie rynku grantowego pozwoliły Dorocie od razu działać w kwestii pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Wypełniła błyskawicznie wniosek konkursowy, zgłaszając Projekt SAMI do konkursu. Trzy dni później otrzymała pozytywną odpowiedź. Projekt SAMI otrzymał dofinansowanie w kwocie 4.500 zł ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

To Dorota odpowiedzialna jest za dobór utworu WOLONTARIUSZ grupy SAMI a także wszystkie sprawy organizacyjne związane z Projektem SAMI.

Projekt SAMI – dlaczego taka nazwa?

Projekt Sami – tak brzmi oficjalna nazwa tego projektu, a to z uwagi na to iż:

 • w teledysku wykorzystano utwór Wolontariusz grupy SAMI,
 • w klipie występują tylko SAMI wolontariusze,
 • SAMI wolontariusze śpiewają tekst piosenki,
 • SAMI pozyskaliśmy środki finansowe na ten cel,
 • SAMI zaangażowaliśmy się w tą akcję,
 • SAMI zrealizowaliśmy teledysk,
 • i pod taką nazwą będziemy go promować.

Projekt SAMI – bohaterowie

Bohaterami Projektu SAMI jest około 300 wolontariuszy w różnym wieku działających w granicach terytorialnego zasięgu Darłowskiego Centrum Wolontariatu.

 1. Uczniowie i  nauczyciele z:
  • Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie
  • Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie
  • Zespołu Szkół Społecznych w Darłówku
  • Gimnazjum Miejskiego w Darłowie
  • Zespołu Szkół im. St. Żeromskiego w Darłowie
  • Zespołu Szkół Morskich w Darłowie
  • Zespołu Szkół w Dąbkach
  • Szkoły Podstawowej w Staniewicach
  • Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie
 2. Wolontariusze z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Sławieńskiego z siedzibą w Darłowie
 3. Klub Amazonki Darłowo
 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie.

PROJEKT SAMI wsparli:

 • Program "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce,
 • Zespół SAMI
 • "Box Music Bogdan Tyc"
 • Państwo Jolanta i Stanisław Ślązakowie – Gościeniec Darłowo
 • Agencja reklamowa kreatywnie.org – Marcin Golik
 • Grzegorz Chmielecki – GCL.pl
 • Miasto Darłowo
Projekt Sami KONTAKT facebook YouTube

Nagranie zrealizowano za pomocą dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

wspierali:

Działaj lokalnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Darłowskie Centrum Wolontariatu BOX Music Sami Deja Vu kreatywnie.org Agencja Interaktywna GCL.pl Królewskie Miasto Darłowo